เกี่ยวกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์

การขายตรงแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 3,500 คน กระจายตามสาขามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่า บริษัทมีเครือข่าย การกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

การขายตรงสำหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มครัวเรือน ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอดและแบบสเปรย์พ่น กรรไกร เป็นต้น

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ดาวเทียม (TV Satellite) แอลซีดี ทีวี (LCD TV) และแอลอีดี ทีวี ดาวเทียม (LED TV-SAT) เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องเสียงสเตอริโอ เป็นต้น2. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่เบียร์ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เป็นต้น

- กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้เติมลมหยอดเหรียญ และตู้จำหน่ายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ เป็นต้น

- สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องพ่นยาสะพายหลังภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซิงเกอร์" บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน โดยในระบบเงินผ่อน บริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0 2352 4777

โทรสาร : 0 2352 4799


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำตลาดเครือข่ายขายตรงพร้อมบริการด้านสินเชื่อและเช่าซื้อสำหรับผู้บริโภคในประเทศ

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยสินค้าและการบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยราคาที่ซื้อหาได้

คุณค่า

บริษัทฯไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ทำกำไร มากๆ แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณค่าที่ควรรักษา และใส่ใจดังนี้ บุคลากร, ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า, คู่แข่ง, ชุมชน, การสื่อสาร และ ภาวะผู้นำ