เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

OUR HISTORY
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,270 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliances) และเครื่องจักร (Captive Finance) (2) สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (รถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์) (3) สินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้ (Debt Consolidation) และ (4) สินเชื่อผ่อนทอง (Click2Gold) ภายใต้ชื่อ “เอสจี แคปปิตอล”
 
 
history2