ติดต่อเรา

graphic
graphic
graphic
ติดต่อเรา บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล
วันและเวลาทําการ
• วันและเวลาทําการ | จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. • วันหยุด | เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โทรศัพท์
จะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ใช้เบอร์ 02-028-2828 ติดต่อลูกค้า
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเพื่อการวิจัยตลาด ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดตามการใช้บริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัท