ผลิตภัณฑ์และบริการ

graphic
graphic

สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

product

รายละเอียด

ซื้อง่าย ไม่ง้อบัตรเครดิต ผ่อนสะดวก ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร และข้อกำหนดการเอาประกัน (กลุ่มลูกค้าทั่วไป)

  • สัญชาติ ไทย
  • อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ (รวมอายุสัญญา)
  • ที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งตรวจสอบได้
  • รายได้มากกว่า 8,000 บาทต่อเดือน
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • เบอร์โทรศัพท์ ต้องมีเบอร์โทรที่ติดต่อได้เป็นของตนเองพร้อมเบอร์บุคคลอ้างอิง 2 หมายเลข
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (ถ้ามี)