ผลิตภัณฑ์และบริการ

graphic
graphic
graphic
graphic
graphic

ผลิตภัณฑ์และบริการ

“ทำธุรกิจบริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อเป็นหลัก
ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ”
 • 01
  สินเชื่อรถทำเงิน
  “ทำธุรกิจบริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ”
 • 02
  ผ่อนทอง Click2Gold
  “ให้บริสินเชื่อโดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ”
 • 03
  สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ซื้อง่าย ไม่ง้อบัตรเครดิต ผ่อนสะดวก ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน
 • 04
  สินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้
  สินเชื่อเพื่อพนักงานบริษัท รวมหนี้ช่วยลดดอกเบี้ย แบ่งเบาภาระหนี้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 • 05
  ตรวจสอบใบแจ้งหนี้