ข่าวสารและกิจกรรม

graphic
graphic
graphic

SGC เดินหน้าโครงการ CSR บนกรอบ ESG บริจาคเครื่องกรองน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับคุณภาพสังคมไทย

  • 21.12.2565
  • 581 ครั้ง

SGC เดินหน้าโครงการ CSR บนกรอบ ESG
บริจาคเครื่องกรองน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับคุณภาพสังคมไทย 


บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เดินหน้าโครงการรับผิดชอบสังคม บนกรอบแนวคิด ESG เคียงข้างคนไทย สร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” บริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับ 20 โรงเรียน เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อบริโภค ในโรงเรียนพื้นที่ชนบท พร้อมเดินหน้านำร่องโครงการ “คนละต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ ได้เปิดรับผู้พิการเป็นพนักงาน Call Center เพื่อมอบโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้พิการ ตามพันธกิจ มุ่งคืนประโยชน์สู่สังคม ผ่านแกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC กล่าวว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งใช้ “ใจ” ในการให้บริการลูกค้าทั้งการให้คำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกขนาด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง  บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดีขึ้น ผ่านโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR บนกรอบของแนวคิด ESG ใน 3 ด้าน ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส พร้อมเคียงข้างคนไทย 

 


“ในปี 2565 ที่ผ่านมา SGC ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ บริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี นับว่าบรรลุเป้าหมายความสำเร็จครบ 20 โรงเรียน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท เพื่อเดินหน้าด้าน CSR เราได้นำแนวคิด ESG มาใช้เป็นแกนในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน บนยุทธศาสตร์ 3 มิติของ ESG”

SGC ตั้งเป้าเตรียมเดินหน้าโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ต่อเนื่อง เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้บริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ดี เข้าถึงพื้นที่ชนบทครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2566 พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้านำร่องโครงการ “คนละต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขนทัพพนักงานจิตอาสา SGC ปลูกต้นไม้บนพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี มุ่งเน้นแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพิ่มสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ พร้อมช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก ให้ร่มเงา สร้างสิ่งแวดล้อมความน่าอยู่ให้กับสังคม สอดรับพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคม ด้วยหวังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเพิ่มปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโลก

นอกเหนือจาก บริษัทฯ จะมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมแล้ว SGC ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้พิการ โดยสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ หรือผู้พิการให้ได้ทำงานในส่วนการบริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเปิดโอกาส สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสอดรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างความยั่งยืนแบบองค์รวม
“อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงสร้างความร่วมมือและส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาส รวมทั้งสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นางสาวบุษบา กล่าวทิ้งท้าย